غلامحسین ابراهیمی دینانی «آفاق معرفت در سپهر معنویت»

کتاب حاضر مجموعة دوازده گفتگو با غلامحسین ابراهیمی دینانی و سه میزگرد با حضور او و دیگر اساتید اندیشه‌ی اسلامی است که در شش سال اخیر (بهار 1389 تا بهار 1395) انجام شده است.
21,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندهحامد زارع
قطعرقعی
تعداد صفحات200
نوبت چاپ2
سال نشر1398
سال چاپ اول1396
موضوعفلسفه اسلامی
نوع کاغذبالکی
وزن (به گرم)201
دانلود خلاصه کتاب/Content/Images/uploaded/sepehr.PDF

 حامد زارع، حال و وضع فلسفی، اشتیاق برای گفتگو و در نهایت جسارت و اصرار در دفاع از عقل را سه ویژگی بارز غلامحسین ابراهیمی دینانی می‌داند و معتقد است تجمیع این سه ویژگی در هر فرد، همنشینی و همصحبتی با او را جذاب و دلنشین می‌کند.

فصل نخست «مباحثه» نام دارد، گفتگوهای چهارگانة این بخش بیش از هر چیز دال بر پایبندی دکتر ابراهیمی دینانی به امر گفتگوست. عنوان فصل دوم «مصاحبه» است. در این بخش دربارة چند تن از نامداران تاریخ اندیشة فلسفی در تمدن اسلامی با دکتر ابراهیمی دینانی گفتگو شده است. فصل سوم «مناظره» نام دارد و همان‌طور که از نام آن پیداست می‌توان این فصل را جذاب‌ترین بخش کتاب حاضر دانست. فصل چهارم «مکاتبه» نام دارد که در این بخش برای نخستین بار همة کتاب‌های دکتر ابراهیمی دینانی با خود او به بحث گذاشته شده است.

آفاق حکمت در سپهر سنت (گفتگوی حامد زارع با سید حسین نصر)، آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ (گفتگوی حامد زارع با رضا داوری اردکانی)، از این مجموعه منتشر شده است.

 

 

 

 نقدی بر این کتاب