اسپینوزا و ما

18,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
مترجمفواد حبیبی، امین کرمی
قطعرقعی
نوبت چاپ2
تعداد صفحات160
سال چاپ اول1397
سال نشر1398
نوع کاغذتحریر
وزن (به گرم)192
موضوععلوم سیاسی - فلسفه - اسپینوزا

اسپینوزا و ما، مشتمل بر چهار سخنرانی نگری دربارة اسپینوزاست که در قالب درس‌گفتارها  و کنفرانس‌های گوناگون بین سال‌های 2005 تا 2009 ارائه شده‌اند.

اسپینوزا و ما سومین اثری است که آنتونیو نگری، پس از نابهنجاری وحشی و اسپینواز برانداز، به طور کامل به اسپینوزا اختصاص داده است. این کتاب، جستارهای گردآوری‌شدة نگری را در اسپینوزای برانداز، که به سال 1992 منتشر شد، توأماً تداوم می‌بخشد و تکمیل می‌کند؛ در ابتدای متنِ چهار سخنرانی حاضر در این کتاب مقدمه‌ای مبسوط از نگری می‌آید که همزمان وظایف گوناگونی را به انجام می‌رساند: یادآوری تزهای اصلی نابهنجاری وحشی؛ مروری بر آرای چهره‌های اصلی مطالعات قاره‌ای در باب اسپینوزا در چند دهة گذشته؛ و به دست دادن تصویری از پروژة فلسفیِ در دست تکوینِ خودِ وی درون صحنة گسترده‌تر فلسفة سیاسی قاره‌ای معاصر. 

دغدغة اسپینوزا و ما در مجموع این است که چگونه اسپینوزا از قفای مدرنیته به روزگار پست‌مدرنِ حاضر جهیده تا ما را نه‌فقط به تأملی براندازانه در مقابل گفتارهای غالب روزگار معاصر وادارد، بلکه ما را به عملی مشترک فرابخواند که هنوز خود نیز به بزرگی و عظمت آن واقف نیستیم.

 

مطالعه بخشی از کتاب