افغانستان

در کشور دورافتاده و ناشناخته‌ای مانند افغانستان اگرچه فعالیت‌های باستان‌شناختی زیادی انجام شده، با این حال در مورد زمان پیش از تاریخ آن کشور هنوز پژوهش‌های عمده‌ای صورت نگرفته است. اما آثار یافت‌شده به اندازه‌ای هست که ثابت کند در دوران پارینه سنگی و نوسنگی مردم در این سرزمین اسکان داشته‌اند.
28,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندهمارتین یواِنز‍
مترجمسیما مولایی
قطعوزیری
تعداد صفحات320
نوبت چاپ1
سال نشر1396

 

امروز، افغانستانِ جنگ‌زده، با اقتصادی ویران و چشم دوخته به آینده‌ای نامطمئن، با چالش‌های نادری روبه‌روست. مارتین یواِنز با دقت تجربه‌های تاریخی افغانستان را بررسی می‌کند تا تصویری روشن از دورنمای آیندة کشور و تکلیف سنگین ملت در بازسازی سیاست و اقتصاد فراگیر افعانستان و بازتاب جهانی آن ارائه دهد.

در نوشتن تاریخ افغانستان نه‌تنها باید به امور داخلی کشور پرداخت، بلکه تأثیرگذاری منطقه‌ای و جهانی آن را نیز در نظر داشت.

هدف این کتاب شرح و تفسیر تأثیر دوسویة واقعیت‌های تاریخی و معاصر در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و جهانی است.

 نقدی بر این کتاب

 

 

مطالعه بخشی از کتاب