اقامت ابدی

19,000 تومان

هدف اصلی مجموعة رمان ژانر، به دبیری محمدحسن شهسواری، نوشتن و انتشار رمان‌هایی متناسب با فرهنگ ایرانی (هرچند در برخی از وجوه تمایز چندانی میان ما و مخاطب جهانی وجود ندارد) و احترام به احساس، شعور و سلیقة فرهیختة نسل جدید مخاطبان است.

رمان جنایی اقامت ابدی، نوشتة ساناز زمانی است. سرگرد ریاحی مسئول حل پرونده
قتل دو مرد میانسال است که جسدشان در جاده منتهی به فرودگاه پیدا شده است.
یکی از آن‌ها مسافری در آستانه مهاجرت همیشگی از کشور است و دیگری راننده
او. سرگرد ریاحی برای حل این پرونده پا درمسیر پر پیچ و خمی می‌گذارد. او
که با مشکلات فراوانی در زندگی شخصی‌اش روبه‌روست برای حل این پرونده
بیشتر از وظیفه‌ و فراتر از توانش تلاش می‌کند. در آستانه معرفی قاتل، او در برابر
دوراهی سختی قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد یافتن قاتل همیشه هم اتفاق خوبی
نیست.

ساناز زمانی با آفرینش کاراکتر این سرگرد مغموم و اخلاق‌گرا، قصد دارد پلیسی ماندگار در ادبیات جنایی ایران ثبت کند.