بالزنها

15,000 تومان

رمان بالزن‌ها داستان دختری تنهاست که به دام فردی عجیب و غیر قابل پیش بینی به نام تردست می افتد. تردست برای رسیدن به آرزوهایش از هیچ کاری روی گردان نیست. او به دنبال موجودی غریب و خاص به نام بالزن است و به همین دلیل هم مجبور است دختر را به سوی قتل گاه  ببرد تا از چیزی مطمئن شود و...