برزخ اما بهشت

«برزخ اما بهشت» تصویری از زندگی زنی است با روحی زخم خورده...
18,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
قطعرقعی
سال نشر۱۳۹۶
نوبت چاپ۱۳
تعداد صفحات۲۸۸

چکیده ((برزخ اما بهشت)) تصویری از زندگی زنی است با روحی زخم خورده ،‌که پس ازپایان دادن به زندگی مشترک سراسر رنجبارش، به نزد خانواده اش باز می گردد تادرآن مامن مالوف ، آلالم گذشته اش را به فراموشب بسپارد. غافل ازاین که تنهایی زن، رنج مضا عفی است که برشمار زخم های روحش می افزاید...... بااین همه، این بار، روزگار جفاکار گویی برآن است تاآرامش ازدست رفته راباحضور عزیزانش به اوباز گرداند.....