تاریخ‌ و فرهنگ‌ ساسانی‌

قسمت‌ اول‌ کتاب‌ مقالاتی‌ در بارة‌ سکه‌شناسی‌ و کاربرد آن‌ در شناخت‌ تاریخ‌ سیاسی‌، فرهنگی‌ و اقتصادی‌ است‌. قسمت‌ دوم‌ به‌ تاریخ‌ فرهنگی‌ و فکری‌ ساسانی‌، و قسمت‌ سوم‌ به‌ اهمیت‌ متون‌ پهلوی‌ برای‌ شناخت‌ ذهنیت‌ ایرانیان‌ می‌پردازد.
19,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
مترجممهرداد قدرت‌ دیزجی‌
قطعوزیری
تعداد صفحات176
نوبت چاپ5

قسمت‌ اول‌ کتاب‌ مقالاتی‌ در بارة‌ سکه‌شناسی‌ و کاربرد آن‌ در شناخت‌ تاریخ‌ سیاسی‌، فرهنگی‌ و اقتصادی‌ است‌. قسمت‌ دوم‌ به‌ تاریخ‌ فرهنگی‌ و فکری‌ ساسانی‌، و قسمت‌ سوم‌ به‌ اهمیت‌ متون‌ پهلوی‌ برای‌ شناخت‌ ذهنیت‌ ایرانیان‌ می‌پردازد.

 

مطالعه بخشی از کتاب