جنگنامه نادر

55,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندهالماس‌خان کندوله‌ای
مترجممظهر ادوای
قطعوزیری
تعداد صفحات584
نوبت چاپ1
سال نشر1396

کتاب جنگنامة نادر (به زبان هورامی) اثری است منظوم که الماس‌خان کندوله‌ای آن را سروده است. در این کتاب، الماس‌خان اوضاع دورة نادرشاه به‌ویژه جنگ‌های نادر با عثمانی‌ها، هندی‌ها و ازبک‌ها را به تصویر می‌کشد.

الماس‌خان که برخی از وی به عنوان سردار سپاه نادرشاه نام برده‌اند، در این جنگ‌نامه‌ها به‌ویژه جنگ با عثمانی‌ها حاضر بوده است. به این دلیل، توانسته تصویرهای واقعی و دقیقی از جنگ‌های نادر با عثمانی‌ها ارائه دهد. وی چون در جنگ‌های ایران و عثمانی خود حاضر بوده، توصیفات دقیقی ارائه می‌دهد.

با وجود این کتاب حاضر، اثری مهم دربارة دورة افشاریه است که در مقایسه با دوره‌های صفوی و قاجار، آثار و مکتوبات محدودی از آن دوره به جای مانده است.

این کتاب در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول با عنوان «مقدمة مصحح» آمده که در آن داده‌ها و اطلاعات نسخه به صورت محدود معرفی شده است و سپس در مورد الماس‌خان سرایندة اثر بحث شده و نسخه‌های جنگنامه بررسی و با هم مقایسه شده‌اند. در بخش دوم با عنوان «متن تصحیح‌شدة جنگنامه به زبان هورامی»، ابیات هر عنوان از نسخه تصحیح شده و بلافاصله ترجمة ابیات آن بخش هم آورده شده است و سپس داده‌ها و اطلاعات همان بخش با منابع دورة نادری تطبیق و مقایسه شده است. 

مطالعه بخشی از کتاب