روش شناسی پژوهش های فلسفی

21,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندهعلی‌ اصغر جعفری‌ولنی
قطعرقعی
نوبت چاپ1
تعداد صفحات208
سال نشر1397
نوع کاغذتحریر
موضوعفلسفه - تحقیق - روش‌شناسی
وزن (به گرم)236
دانلود خلاصه کتاب/Content/Images/uploaded/raveshshenasi pazhoheshhay.pdf

فراگیری روش‌شناسی پژوهش‌های فلسفی سبب تقویت انگیزه، افزایش توانایی درک و فهم مفاهیم، پیدایش تفکر خلاق و مهارت‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها برای انجام دادن فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی می‌شود.

از این رو هدف اصلی برای ارائة الگویی برای شیوه‌ی پژوهشِ فلسفی تقویت فرایند تفکر است.

علی‌اصغر جعفری‌ولنی در این کتاب سعی کرده است که ضمن توجه به معیارهای
امروزی روش تحقیق و با تأمل دقیق به‌ویژه در منطق قدیم، که ابزار پژوهش فلسفی
بوده است، به روش تحقیق جامعی دست یابد که اصول و فنون امروزی پژوهش را در تناظر با مبانی منطقی مورد توجه قرار دهد و آن را چارچوب روش تحقیق علوم عقلی معرفی کند.

در واقع روش‌شناسی پژوهش‌های فلسفی تجلی چهرة جدیدی از هویت ابزاری منطق و جنبة مهارتی آن است.

در این کتاب، طی فصولی، تلاش می‌شود در باب چیستی، چرایی، و چگونگی پژوهش‌های مسئله‌محور فلسفی بحث شود و متدولوژی جامعی فراهم آید که پژوهش‌های آکادمیک در حوزه علوم عقلی را سامان دهد.