شاهکارهای ادبی معاصر

مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

شاهکارهای ادبی مصور 1... بیست هزارفرسنگ زیردریا

داستانهایی زیبا و مهیج از نویسندگانی ماندگار و بزرگ. انتشارات آفرینگان در ادامه انتشار کتابهای «کمیک استریپ» خود به سراغ نویسندگانی چون ژول ورن، اسکار وایلد، او. هنری، چارلز دیکنز، مارک تواین، اچ. جی. ولز، هرمان ملویل و جک لندن رفته و داستانهای جالب و خواندنی از آنها را به صورت رنگی و مصور در اختیار علاقهمندان آثار این نویسندگان قرار داده است.
16,000 تومان

شاهکارهای ادبی مصور 3... سپید دندان

داستانهایی زیبا و مهیج از نویسندگانی ماندگار و بزرگ. انتشارات آفرینگان در ادامه انتشار کتابهای «کمیک استریپ» خود به سراغ نویسندگانی چون ژول ورن، اسکار وایلد، او. هنری، چارلز دیکنز، مارک تواین، اچ. جی. ولز، هرمان ملویل و جک لندن رفته و داستانهای جالب و خواندنی از آنها را به صورت رنگی و مصور در اختیار علاقهمندان آثار این نویسندگان قرار داده است.
18,000 تومان

شاهکارهای ادبی مصور 4... جنگ دنیاها

داستانهایی زیبا و مهیج از نویسندگانی ماندگار و بزرگ. انتشارات آفرینگان در ادامه انتشار کتابهای «کمیک استریپ» خود به سراغ نویسندگانی چون ژول ورن، اسکار وایلد، او. هنری، چارلز دیکنز، مارک تواین، اچ. جی. ولز، هرمان ملویل و جک لندن رفته و داستانهای جالب و خواندنی از آنها را به صورت رنگی و مصور در اختیار علاقهمندان آثار این نویسندگان قرار داده است.
18,000 تومان

شاهکارهای ادبی مصور 5... موبی دیک

داستانهایی زیبا و مهیج از نویسندگانی ماندگار و بزرگ. انتشارات آفرینگان در ادامه انتشار کتابهای «کمیک استریپ» خود به سراغ نویسندگانی چون ژول ورن، اسکار وایلد، او. هنری، چارلز دیکنز، مارک تواین، اچ. جی. ولز، هرمان ملویل و جک لندن رفته و داستانهای جالب و خواندنی از آنها را به صورت رنگی و مصور در اختیار علاقهمندان آثار این نویسندگان قرار داده است.
14,000 تومان

شاهکارهای ادبی مصور 9... هدیه ی سال نو

داستانهایی زیبا و مهیج از نویسندگانی ماندگار و بزرگ. انتشارات آفرینگان در ادامه انتشار کتابهای «کمیک استریپ» خود به سراغ نویسندگانی چون ژول ورن، اسکار وایلد، او. هنری، چارلز دیکنز، مارک تواین، اچ. جی. ولز، هرمان ملویل و جک لندن رفته و داستانهای جالب و خواندنی از آنها را به صورت رنگی و مصور در اختیار علاقهمندان آثار این نویسندگان قرار داده است.
16,000 تومان