عاشقی با حال و هوای پشههای لهیده

6,000 تومان

مردی پس از شکست در اولین تجربة عاشقیت و شنیدن جواب رد از دلدار، فرسنگ‌ها از شهر خود دور می‌شود تا از این ماجرا دل بکند. او که حالا متأهل شده هرازگاهی با یاد عشق اولیه خود  خیالبافی می‌کند. دخترک گاهی زمانی که گردوغبار می‌شود در فضایی رؤیا گونه به سراغش می‌آید و از او بازخواست می‌کند که چرا هنوز به یاد من هستی و در خیالت با من زندگی می‌کنی: «تا پا به ایوان گذاشت نفسش سنگین شد و دم اول بینی‌اش را سوزاند. یک لایة خاک روی همه چیز نشسته بود. کفش‌ها، جاکفشی‌ها، دوچرخة به پهلو افتادة پسرش کف ایوان و ... . انگار که خاک مرده روی همه چیز پاشیده باشند. کاری که مرد تا قبل از آمدن به این نقطه از کشور فکر می‌کرد فقط از عهدة تاریکی بر می‌آید. شاید هر دو از یک جنس باشند.»
دیگر داستان‌های این مجموعه «آنا» داستان زنی اجتماعی و پر شور، «تکیه‌ام سال‌هاست به کٌنار است»، «حافظة اول: حافظةدوم»، «سونات اٌرس»، «شطحیات عاشقانة مستعدترین مجرد قرن» و «کودکانه» هستند.