فلسفه علم پدیدارشناسی هرمنوتیک

29,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندهمحمدحسین ملایری
قطعرقعی
تعداد صفحات408
نوبت چاپ1
سال نشر1396

این کتاب براساس هدف خاصی تدوین شده و به این منظور ضمن معرفی فلسفة علم پدیدارشناسی هرمنوتیک و شرح دیدگاه‌های بنیانگذاران آن، به بسط این نظرگاه در حوزة علوم طبیعی پرداخته است.

در این کتاب مختصراً به محورهایی که بسط فلسفة علم پدیدارشناسی هرمنوتیک در حوزة علوم اجتماعی پیش خواهد کشید و به دستاوردهایی که تحت عنوان «رئالیسم زمینه‌گرا» مطرح خواهد ساخت، اشاره می‌شود.

پدیدارشناسی هرمنوتیکی یکی از جریانات مهم در فلسفة علم است که تاریخ آن به هوسرل و هایدگر می‌رسد. هایدگر خود با علوم طبیعی آشنایی نداشت؛ اما دانشمندانی همچون پرفسور پاتریک هیلان و برنارد لونرگان به نحوی درخور توجه بینش‌هایی عرضه داشتند بسیار فراتر از آنچه هایدگر بسط داده بود.

اثر پیش رو به این دستاوردها می‌پردازد.

در بخش اولِ فلسفة علم پدیدارشناسی هرمنوتیک در ارتباط با تمهیدات، بخش دوم فلسفه علم هایدگر و بخش سوم به فلسفة علم پدیدارشناسی هرمنوتیک در علوم طبیعی پرداخته می‌شود.