قرن بیستم (ایدئولوژی های خشونت)

کتاب قرن بیستم: ایدئولوژی‌های خشونت کم‌حجم‌ترین کتاب در میان آثار ارنست نولته، تاریخ‌نگار و متفکر آلمانی است. اساس کتاب درسگفتارهایی است که او در دهه 1990 برای مخاطبان دانشگاهی و غیردانشگاهی در شهر رم تهیه کرده بود.
21,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندهارنست نولته
مترجممهدی تدینی
قطعرقعی
نوبت چاپ2
تعداد صفحات207
سال نشرشومیز
سال نشر1398
سال چاپ اول1396
نوع کاغذتحریر
وزن (به گرم)235
دانلود خلاصه کتاب/Content/Images/uploaded/Ghan20.pdf

 

در این کتاب بسیاری از اندیشه‌ها و تزهای نولته به صورت بسیار مختصر آمده است که برای آشنایی با اندیشه‌های نولته می‌تواند درآمد مناسبی باشد. این کتاب پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند که برای یافتن پاسخ‌های آن در مرحلة بعد می‌توان به سراغ دیگر آثار اصلی نولته رفت.

همچنین این کتاب به تاریخ قرن بیستم از دیدگاه ایدئولوژی‌های خشونت‌طلب یا آمادة خشونت می‌پردازد. یعنی بیش از همه دو ایدئولوژی بلشویسم و ناسیونال‌‌سوسیالیسم. انتخاب این چشم‌انداز به هیچ عنوان رویکردی نامعمول نیست. بلکه برعکس، باید اذعان کرد که نگاه تاریخ‌نگاران وقتی به موضوع قرن بیستم می‌پردازند، اتفاقاً بر همین مسئله متمرکز می‌شود.

از ارنست نولته تاکنون جنبش‌های فاشیستی، بحران نظام لیبرال با ترجمة مهدی تدینی توسط انتشارات ققنوس به چاپ رسیده است.

 نقدی بر این کتاب