محشای قانون آیین دادرسی مدنی

موضوع اصلی این کتاب آیین دادرسی مدنی است.
35,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندهعباس زراعت
قطعرقعی
تعداد صفحات1088
نوبت چاپ4
سال نشر1391

آیین دادرسی مدنی، مجموعة اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیة دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود .