مسیح و آدم

بشر و بشریت در باب پنجم رساله به رومیان
8,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندههلن فیشر
قطعرقعی
سال نشر1397
نوبت چاپ1
تعداد صفحات96
نوع جلدشومیز
موضوعتاریخ
نوع کاغذتحریر
وزن (به گرم)121
شابک9786002784070

کارل بارت در این اثر به باب پنجم رساله به رومیان که در تاریخ تفکر مسیحی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده، پرداخته است.

همچنین او در این رساله، به رابطه میان مسیح و آدم بدان‌سان که پولس رسول آن
را می‌فهمید، توجه کرده است. بارت با نادیده گرفتن کّلِ سنتِ الهیاتی و تفسیری‌ای
که بر مبنای این باب رسالة پولس استوار است، تفسیری کاملاً جدید و بی‌سابقه
از تصور انسان مطرح کرد که حاکی از نگرش پولس رسول به رابطة مسیح و آدم
است.

رسالة حاضر را باید در پرتو ملاحظاتی سه‌گانه ملاحظه کرد:

  1.      این رساله یاریگرِ تفسیرِ بابِ مشهورِ پنجمِ رسالة پولس به رومیان است.
  2.      نمونه‌ای از روش تفسیری متمایز بارت به حساب می‌آید.
  3.      روشنگر اهمیت مضمونی است که در برترین دستاورد نظام‌مند بارت، اصول ایمانیِ کلیسای مسیحی، نقش اصلی و مرکزی دارد.

بارتدراینرسالهفقطگاهیبهسایر کتاب‌هایمقدسنگاهیمی‌اندازدوحتیبهدیگرمفسراناشارهنمی‌کند.

مطالعه بخشی از کتاب