مسیو ابراهیم

«آقا ابراهیم مسلمانی است که از چهل سال پیش در پاریس و در محلة یهودی‌ها زندگی می‌کند. او همیشه لبخند می‌زند و کم حرف است.»
4,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندهاریک امانوئل اشمیت
نویسندههلن فیشر
مترجمعباس معروفی
قطعپالتویی
تعداد صفحات72
سال نشر1393

«آقا ابراهیم مسلمانی است که از چهل سال پیش در پاریس و در محلة یهودی‌ها زندگی می‌کند. او همیشه لبخند می‌زند و کم حرف است.» او با نوجوانی یهودی به نام موسی دوست می‌شود. و چه کار ساده‌ای است در این جهان، یافتن یک دوست آن هم از جنسی دیگر و در عین حال چه زیبا و چه سؤال‌برانگیز می‌تواند باشد این دوستی. دوستی که هر چند پیر است، اما همیشه برای تو است و با تو. چه در لحظه‌های روشن زندگی و چه در تاریک‌ترین دقایق تنهایی. پیرمردی که برخلاف ظاهر و شغلش راز خوشبختی و لبخند را می‌شناسد و به تو می‌شناساند. این دوستی هر چه باشد و بین هر که باشد در هر زمان و هر مکانی برای جهان ما بزرگ است. برای جهان مطلق‌ها و پیشداوری‌ها، جهان سوزاندن تنها به این گناه که از قبیلة دیگری هستی، جهان دریدن به این جرم کوچک که به راه و مذهب دیگری تعلق داری و...