معنا، معرفت و دیگری در فلسفه دیویدسن

45,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندهمحمدرضا اسمخانی
قطعرقعی
نوبت چاپ1
سال نشر1397
تعداد صفحات464
وزن (به گرم)534

معنا، معرفت و دیگری در فلسفۀ دیویدسن، در دو بخشِ تألیف و ترجمه، به معرفیِ دانِلد دیویدسن، فیلسوف پراگماتیستـ‌تحلیلیِ معاصر می‌پردازد. در بخشِ تألیف، ایده­های کلیدیِ این فیلسوف به طور خاص در سه حوزۀ فلسفۀ زبان، فلسفۀ ذهن، و معرفت‌شناسی گزارش می‌شوند: نظریۀ شرایط­ـ­­صدقیِ معنا، آموزۀ «وحدت­گراییِ غیرقاعده­مند»، و نفیِ دو ایدۀ «شکّاکیت جهانشمول» و «چارچوب­های مفهومیِ سنجش­ناپذیر».

این اثر همچنین با مبنا قرار دادنِ مسئلۀ اصلیِ فلسفۀ مدرن، یعنی نسبتِ سوژه با اُبژه، راه­حلِ بدیعِ دیویدسن برای این معضل را که بر ایدۀ «اینترسوبژکتیویته» استوارست شرح و بسط می‌دهد.

اما در بخش ترجمه مقایسه­ای بین مواضع دیویدسن و آراءِ سه فیلسوف برجستۀ اروپایی ــ هایدگر، گادامر، و دریدا ــ صورت می‌گیرد.

این کتاب جزءِ معدود آثار فارسی در تقریر و تفسیر آراءِ دیویدسن است. امیدست بتواند در عین آن‌که تصویری از تحوّلاتِ جدید در حوزۀ فلسفۀ غرب به خوانندۀ علاقه‌مند ارائه دهد، منبعی مفید برای آشنایی با این فیلسوفِ دشوارنویس باشد.