وحدت اشیا

هگل، کانت و ساختار ابژه
22,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندههلن فیشر
قطعرقعی
نوبت چاپ2
تعداد صفحات238
سال نشر1397
نوع کاغذبالکی
موضوعفلسفه - کانت
وزن (به گرم)219

رابرت استرن در این کتاب تلاش می‌کند تا از طریق بررسی تفاوت رویکرد کانت و هگل در خصوص مفهوم ابژه، تمایزات ایدئالیسم این دو متفکر را توضیح دهد.

این کتاب پنج فصل دارد، فصل نخست آن به شرح و ریشه‌یابی تحلیلی‌ـ‌تاریخیِ ایدة اصلی کتاب نقد عقل محض با تمرکز بر انقلاب کپرنیکی و آموزة «ترکیب» اختصاص دارد. فصل دوم به بررسی مختصر برخی نقدهای هگل به فلسفة کانت اشاره دارد و فصول
سوم و چهارم به پاسخ‌های ایجابی جایگزین هگل به این نقدها در آثار مختلفش می‌پردازد. به این ترتیب، استرن با محور قرار دادنِ مفهوم «ابژه»، شرحی اجمالی از بخش‌هایی از سه اثر اصلی هگل ارائه می‌دهد که مرتبط با بحث ابژه‌اند. فصل آخر هم با جمع‌بندی مسائل مطرح‌شده و حل و فصل مسئلة وحدت و کثرت در روح مطلق هگلی به پایان می‌برد.

آنچه ترجمه و انتشار این اثر را ضرورت می‌بخشد، همان‌گونه که نویسنده در پیشگفتار ادعا می‌کند، علی‌رغم حجم اندک، طرحی کلی از رویکرد کل‌گرایانة هگل به ابژه و جهان ترسیم می‌کند که می‌توان در پرتو آن کل فلسفه هگل را بازتفسیر کرد.

مطالعه بخشی از کتاب