پس از هگل

35,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندهفردریک بیزر
مترجمسید مسعود آذرفام
قطعرقعی
نوبت چاپ1
تعداد صفحات344
سال نشر1397
نوع کاغذتحریر
موضوعفلسفه آلمانی
وزن (به گرم)395
دانلود خلاصه کتاب/Content/Images/uploaded/pas-az-hegel.PDF

نیمة دوم قرن نوزدهم در آلمان یکی از خلاق‌ترین‌ و انقلابی‌ترین دوره‌های فلسفة مدرن به شمار می‌رود. با این حال، این دوره در میان آلمانی‌زبانان اندک و در میان انگلیسی‌زبانان بسی اندک‌تر مطالعه و بررسی شده است. هدف کتاب حاضر معرفی فلسفة این دوره به خوانندة انگلیسی‌زبان است. جهت اطمینان از گستردگیِ پوششِ تاریخی، و حفظ تمرکز فلسفی، این کتاب نه بر اساس موضوعات و متفکران که بر اساس مناقشات سامان یافته است.

این کتاب تاریخی مجمل و در عین حال بی‌نظیر از فلسفة آلمانی در نیمة دوم قرن نوزدهم است. در این کتاب با متفکرانی مواجه می‌شویم که در زبان فارسی نامی از آن‌ها نشنیده‌ایم؛ متفکرانی که، علی‌رغم گمنامی، چه فلسفة زمان خویش و چه فلسفة معاصر را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده‌اند.

پس از هگل به عنوان یکی از آثار متأثر بیزر روشی بدیع نیز پی گرفته که واجد نقاط قوت عدیده‌ای است که آن را از سایر کتب تاریخ فلسفه متمایز می‌سازد. او با تمرکز بر مناقشات، به جای پرداختن به چهره‌ها کوشیده است اثرش را از خطاهای تاریخ‌های فلسفه‌ی متعارف در امان نگه دارد.