چند داستان کوتاه (همراه با تحلیل-4)

9,500 تومان

 

شیوه انتخاب داستان‌ها و شیوه تحلیل در جلد چهارم همانند جلدهای اول تا سوم است. این بار داستانهایی از نویسندگانی چون برنارد مالامود، آلکس رودریگز، ادگار آلن پو و... مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
داستان های این مجموعه:
پرنده سیاه     از برنارد مالامود
یازده              از ساندرا سیس نروس
وصیت قاضی  از روت پراوار جاب والا
ابوالهول         از ادگار آلن پو

مطالعه بخشی از کتاب