کارنامه مصدق

متن تکمیل شده بر اساس دست‌نوشته‌ی مؤلف
88,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندهارسلان پوریا
قطعوزیری
نوبت چاپ2
تعداد صفحات738
سال نشر13398
نوع کاغذتحریر
موضوعایران - تاریخ - پهلوی - مصدق
وزن (به گرم)1202
دانلود خلاصه کتاب/Content/Images/uploaded/کارنامه-مصدق.pdf

ارسلان پوریا از اعضای پیشین حزب تودة ایران و معاون نادر شرمینی در سازمان جوانان توده بود که پس از کودتای 28 مرداد 1332 به زندان افتاد. این کتاب حاصل پژوهش‌ها و تجربه‌های شخصی وی از دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق و نقش حزب تودة ایران در آن دوران است.

ارسلان پوریا، مؤلف کتاب، خود از اعضای مؤثر حزب توده در آن دوران و شاهد بلافصل وقایع حوادث بوده. این کتاب نخستین بار به کوشش زنده‌یاد خسرو شاکری در انتشارات مزدک ایتالیا با حروف تایپی و گاه ناخوانا منتشر شد و کتابی که در دست دارید نخستین چاپ «کارنامة مصدق و حزب توده» با درج نام مؤلف اصلی، حروفچینی جدید و پیراسته است. بنا به نوشتة زنده‌یاد خسرو شاکری، شخص دکتر مصدق متن اولیة کتاب را دیده و حک و اصلاح کرده بوده.

انتشار متن کامل این کتاب ارزشمند سند مهم دیگری در اختیار علاقه‌مندان به تاریخ معاصر ایران و نیز پژوهشگران تاریخ می‌گذارد تا با شناختی دقیق، به دور از غرض و پیشداوری بتوانند با بخشی از گذشتة مبارزات ضداستعماری و ضد استبدادی مردم ایران آشنا شوند.