کانت و مسئله متافیزیک

77,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندهمارتین هایدگر
مترجممهدی نصر
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
سال نشر1399
نوبت چاپ1
موضوعفلسفه
وزن (به گرم)350
شابک9786226700108

کتاب پیش رو، جلد سوم از مجموعه آثار هایدگر، منتشرشده در سال 1929 است و اثری برجسته در دورۀ نخست تفکر هایدگر به شمار می‌آید. بسیاری از مفسرین، آن را قسمتی مهم از بخش دوم «هستی و زمان» می‌دانند که هرگز با عنوان هستی و زمان 2 نگاشته نشد. آنطور که در فقرۀ هشتم هستی و زمان می‌خوانیم، تفکرات سه شخصیت فلسفۀ غرب «دکارت»، «ارسطو» و «کانت»، نقشی اصلی در این‌بخش نگاشته‌نشده ایفا می‌کنند. در این میانه، گام نخست، «آموزۀ کانت دربارۀ شاکله‌مندی و زمان به‌مثابه مرحلۀ مقدماتی بسامسئله زمان‌مندی» بوده است. موضوع کتاب کانت و مسئله متافیزیک هم همین است. از این رو، این کتاب پیوندی تنگاتنگ با هستی و زمان دارد.گفت‌وگو با کانت یا ساخت‌شکنی تفکر او به معنای مواجهۀ اهداف فکری هایدگر با یکی از تأثیرگذارترین فلاسفۀ غرب و سنجش میزان تحقق‌یافتن عملی فکری هایدگر است. این همان چیزی است که از آن، تحت عنوان خشونت تفسیر خود از آن یاد می‌کند.