گفتن در عین نگفتن

خشونت گزند هولناکی‌ست که بشر در دوران‌های مختلف، برهمنوعان خویش و بر طبیعت روا داشته است. خشونت با شکل‌های پنهان و آشکار سلطه، درگیری، جنگ، غارت و انهدام زندگی فردی و جمعی انسان ها را بر این سیاره زیر و رو کرده است، اما هیچ گاه مثل امروز انسان در برابر خشونت بی‌دلیل و اقتدار بی‌مهار،بی‌پناه نبوده است.
18,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندههلن فیشر
قطعرقعی
سال نشر1396
نوبت چاپ1
تعداد صفحات239
سال نشر1396

رمان«گفتن درعین نگفتن» به طراحی خشونت توجیه‌ناپذیر یک نقاش سالخورده با خود و اطرافیان می‌پردازد و اراده معطوف به انهدام او را در فضای گروتسک، رنگارنگی می‌بخشد. راوی با بیانی شوخ چشمانه از تودرتوی یک زندگی شگفت آور، به ژرفکاوی و گستره ترس‌های تهورآمیز انسانی رسیده که همچون دنیای معاصر، فریبکار، یاوه، نابودگروجنون آمیز است. گفتن عین نگفتن یازدهمین و تازه ترین رمان جواد مجابی است.رمان باغ گمشده و دراین هوا و همچنین مجموعه داستان روایت عورپیش از این از جواد مجابی توسط انتشارت ققنوس به چاپ رسیده است.درقسمتی ازاین کتاب می خوانیم:
هیچ‌وقت برنگشته‌ام تا اورا ببینم، شک ندارم دنبالم می آید.جرئت نمی کنم به پشت سرم نگاه کنم، می‌ترسم یکدفعه برگردم و او آن موقع آن جا نباشد، آن وقت رشته باریکی که بین من و او هنوز استوار مانده یکباره بگسلد، اعتمادم به او در نومیدترین ترس دهشتناک فرو ریزد

 

مطالعه بخشی از کتاب